Bogdan (Bohdan)

Znaczenie imion męskich. Co oznacza imię Bogdan? Bogdan to imię męskie pochodzenia starosłowiańskiego, które wywodzi się od wyrazów Bóg i Dan (dany). Imiona Bogdan i Bohdan przypominają greckie imię Teodor oraz hebrajskie imię Mateusz, które oznaczają „dany przez Boga”. Najsłynniejszy z Bohdanów to Bohdan Chmielnicki, kozacki hetman i bohater narodowy Ukrainy. Kiedy imieniny obchodzi Bogdan? Imieniny obchodzi: 19 marca, 17 lipca, 10 sierpnia, 9 października