Henryk

Znaczenie imion męskich. Co oznacza imię Henryk? Henryk to imię pochodzenia starogermańskiego, które wywodzi się od słów heim (dom) i richi (bogaty, potężny). Co w tłumaczeniu można ująć jako właściciel bogatego domu lub władca bogatego kraju. Henryk to bardzo popularne imię wśród królów i książąt w Niemczech. W Polsce nosili to imię książęta z rodu Piastów, a także pierwszy król wybrany przez szlachtę, Henryk Walezy. Kiedy imieniny obchodzi Henryk? Imieniny obchodzi: 19 stycznia, 19 lutego, 2 marca, 10 kwietnia, 12 lipca, 15 lipca, 2 września

Aplikacja KobiecePorady.pl