Julian

Znaczenie imion męskich. Co oznacza imię Julian? Imię Julian wywodzi się od rzymskiego rodu Juliuszy „gens Julia”. Jednym z ich przedstawicieli był najbardziej wybitny rzymski wódz i zdobywca - Juliusz Cezar. Juliusze z kolei wywodzili swój ród od herosa Julusa, który był mitycznym założycielem Wiecznego Miasta. Kiedy imieniny obchodzi Julian? Imieniny obchodzi: 7 stycznia, 9 stycznia, 27 stycznia, 28 stycznia, 12 lutego, 17 lutego, 8 marca, 4 lipca, 19 sierpnia, 2 września, 18 października

Aplikacja KobiecePorady.pl