Zenon

Znaczenie imion męskich. Co oznacza imię Zenon? Zenon to imię pochodzenia greckiego będące skróconą formą greckich imion Zenodoros, Zenodotos. Imię Zenon oznacza „dar Zeusa”. Liczba imienia Zenon to dwójka – mężczyźni o tym imieniu są opiekuńczy, dbają o swoją rodzinę, dom i majątek. Są osobami wrażliwymi na piękno i muzykę. Kiedy są imieniny Zenona? Imieniny obchodzi: 14 lutego, 12 kwietnia, 23 czerwca, 9 lipca, 3 września, 22 grudnia