Ajurweda

Co to jest ajurweda? To jedna z gałęzi medycyny naturalnej, która opiera się głównie na prawach natury. Jej celem jest zachowanie odpowiedniej kondycji zdrowotnej w wyniku utrzymania w zgodzie z naturą naszego ciała, ducha oraz umysłu. Ajurweda rozwinęła się już w starożytnych Indiach i obecnie jest ona praktykowana niemal na całym świecie. Nazwa „ajurweda” wywodzi się z sanskrytu i stanowi połączenie dwóch odrębnych wyrazów. Słowo „ayus” oznacza „życie”, natomiast „veda” to „nauka”. Ajurweda jest więc nauką życia, wiedzą o życiu.