Autyzm

Czym jest autyzm? To jedno z poważniejszych zaburzeń rozwojowych, które jest zdiagnozowane u dzieci poniżej 3. roku życia. Statystycznie, choroba ta występuje u 60-70 przypadkach na 10,000 urodzeń. Co więcej, choroba ta częściej dotyka chłopców niż dziewczynki (około cztery razy więcej). Jakie są objawy, przyczyny i skutki autyzmu? Autyzm jest zaburzeniem polegającym na odcięciu się od zewnętrznego świata oraz ograniczeniu wymiany informacji ze środowiskiem.