Białko

Co to jest białko? Jest to jeden z głównych składników odżywczych diety, który zbudowany jest z aminokwasów. Białko zawarte jest we wszystkich tkankach (białka strukturalne) oraz substancjach biologicznie czynnych (białka funkcjonalne).