Bilans energetyczny

Czym jest bilans energetyczny?Pozwala nam określić w jaki sposób organizm pożytkuje energię, która została dostarczona w postaci pożywienia. W przypadku, gdy bilans energetyczny jest dodatni - następuje wzrost masy ciała, a gdy ujemny – obniżenie masy ciała.