BMI

Co to jest bmi? Jak obliczać bmi? Body Mass Index (wskaźnik masy ciała, wskaźnik Queteleta II) – jest to współczynnik, który otrzymujemy poprzez podzielenie masy ciała podanej w kilogramach przez wzrost podany w metrach do kwadratu. Co ważne, zakres wartości wskaźnika BMI opracowano tylko i wyłącznie dla osób dorosłych. W przypadku oceny prawidłowego rozwoju u dzieci, wykorzystuje się tzw. siatki centylowe. Oznaczenie wskaźnika BMI ma szczególne znaczenie w oszacowaniu zagrożenia związanego z chorobami wynikającymi z nadwagi oraz otyłości m.in. cukrzyca, choroba niedokrwienna serca, miażdżyca.