Celuloza

Co to jest celuloza? Stanowi podstawowy składnik błon komórek roślinnych, który nie ulega trawieniu w przewodzie pokarmowym człowieka. Celuloza to rodzaj nierozpuszczalnego błonnika.