Marskość wątroby

Czym jest marskość wątroby? To choroba objawiająca się licznymi zmianami zwyrodnieniowymi oraz martwicą komórek wątrobowych. Wyróżnia się następujące rodzaje marskości wątroby: alkoholowa, zastoinowa, pozapalna, żółciowa, uwarunkowana genetycznie.