Polisacharydy

Czym są polisacharydy? To grupa węglowodanów składających się z cukrów prostych. Wyróżniamy polisacharydy - skrobiowe i nieskrobiowe.