Toksyny

Czym są toksyny? Są to substancje organiczne lub też nieorganiczne o dosyć złożonej budowie chemicznej. Toksyny mogą być wytwarzane przez drobnoustroje, rośliny, a także niektóre zwierzęta.