Fototyp

To określenie rodzaju skóry, który ocenia się na podstawie reakcji na opalanie. Zgodnie z klasyfikacją Fitzpatricka wyróżnia się 6 typów skóry, w zależności od zawartej w niej ilości melaniny.