Izoproterenol

To nazwa substancji, która wspomaga działanie lipolizy poprzez zmniejszenie gromadzenia się tłuszczu w komórkach.

Aplikacja KobiecePorady.pl