Stan zapalny

Czym jest stan zapalny? Naturalna reakcja obronna układu odpornościowego organizmu, wywołana atakiem m.in. zakażeniem, oparzeniem, alergią.