Utlenianie

To reakcja chemiczna, w wyniku której atom przechodzi z niższego stopnia na wyższy, powodując uszkodzenie komórek i pogorszenie się jakości skóry. Utlenianie jest wywołane różnymi czynnikami m.in. stres, papierosy, słońce.