Zakażenie

Czym jest zakażenie? Proces zainfekowania organizmu przez drobnoustroje chorobotwórcze.