Chrześcijańskie

Symbole chrześcijańskie używane są w celu wyrażenia swojej wiary. Wszystkie te znaki niezmiennie od wielu wieków przekazują te same podstawowe przekonania i chrześcijańskie wartości. Można tutaj wymienić takie ikony jak: grecki krzyż, symbol ryby, gołębica,  złożone do modlitwy ręce oraz krzyż. Wzory tatuaży bardzo często zawierają również wybrany werset z Biblii.