Słońce

Co oznacza tatuaż słońce? Słońce to przede wszystkim symbol życia, to centrum wszechświata i ogromna siła światła przeganiająca ciemności. W symbolice tatuaży, słońce oznacza zazwyczaj przezwyciężenie trudności, przejście przez okres wewnętrznej walki ze sobą samym.