Symbole celtyckie

Co oznaczają wzory celtyckie? Celtyckie wzory były wykorzystywane do dekorowania sakralnych budynków. Obecnie, tatuaż z symbolami celtyckimi są bardzo popularne ze względu na przekonanie, iż nasze ciało jest świątynią. Wśród symboli celtyckich najbardziej popularnymi są bez wątpienia krzyż celtycki oraz węzeł celtycki.