Symbole hebrajskie

Mimo, iż hebrajskie tatuaże są odbierane jako brak szacunku dla wiary żydowskiej, to wiele osób wybiera je jako wzór, nawet gwiazdy takie jak Victoria Beckham czy Madonna.