Imiona męskie - Strona 1

Znaczenie imienia Kamil. Co oznacza i kiedy ma imieniny?

Co oznacza imię Kamil? Kamil jest to imię pochodzenia łacińskiego, od nazwy znanego rzymskiego rodu Camilli. Łacińskie camillus oznacza szlachetny chłopiec lub urodzony z wolnych rodziców, szlachetny. Kiedy imieniny obchodzi Kamil? Imieniny obchodzi: 18 lipca, 25 września

Co oznacza imię Krzysztof? Kiedy ma imieniny?

Znaczenie imiona Krzysztof. Krzysztof jest niezwykle zmienną osobą – jednego dnia jest spokojny i opanowany, a innego wręcz przeciwnie – niecierpliwy i wybuchowy. Krzysztof często jest niezrozumiany i nieakceptowany przez bliskie mu otoczenie. Zmienność objawia się również w życiu zawodowym – czasem dopada go lenistwo, a czasem niemal pracoholizm. Kiedy imieniny obchodzi Krzysztof? Imieniny obchodzi: 2 marca, 15 marca, 25 lipca

Co oznacza imię Seweryn? Kiedy są jego imieniny?

Seweryn to imię męskie pochodzenia łacińskiego, które powstało od słowa severus (surowy, srogi, poważny). Imię Seweryn oznacza więc mężczyznę o surowym i srogim charakterze. Z kolei w językach słowiańskich istniał podobny wyraz – „siewierz”. Słowo to oznaczało północny wiatr, śnieżycę lub północ. Liczba imienia Seweryn to dziewięć. Imieniny obchodzi: 8 stycznia, 23 lutego, 8 czerwca, 23 października, 1 listopada, 8 listopada, 19 listopada

Co oznacza imię Bronisław? Kiedy obchodzi imieniny Bronisław?

Bronisław to imię męskie pochodzenia słowiańskiego, składające się z dwóch członów broni (bronić, strzec) i sław (sława) i oznaczy „ten, kto broni sławy”. Imię Bronisław było niegdyś z dumą noszone przez słowiańskich rycerzy. Imieniny obchodzi: 18 sierpnia, 1 września, 3 września, 6 października

Znaczenie imienia Mateusz. Co oznacza i kiedy ma imieniny?

Co oznacza imię Mateusz? Mateusz jest to imię pochodzenia hebrajskiego, wywodzące się od słowa Mattania (dar Jahwe, dar Boży). W Polsce imię to występuje od XII wieku. Jest to mężczyzna o żywym umyśle, często zapalony twórca, artysta. Mateusz nie lubi monotonii, za to uwielbia przygody, nowe wyzwania i doświadczenia. Mimo tego, że Mateusz lubi ryzykowne życie, to równocześnie jest osobą odpowiedzialną i konsekwentną w swoich działaniach – szczególnie jeśli chodzi o kontakty z jego bliskimi. Imieniny Mateusza: Kiedy je obchodzimy? Imieniny obchodzi: 21 września

Znaczenie imienia Kazimierz. Co oznacza i kiedy ma imieniny?

Co oznacza imię Kazimierz? Kazimierz to imię pochodzenia starosłowiańskiego, które wywodzi się od słów kazi (niszczyć) i mir (pokój). Kazimierz oznacza mężczyznę, który niszczy pokój lub też sławę swoich wrogów. Słowiańskie imię Kazimierz zdobyło popularność - dzięki polskim królom, najpierw z dynastii Piastów, a później Jagiellonów (Kazimierz Wielki i Kazimierz Jagiellończyk, a jego syn także Kazimierz, który zmarł w młodym wieku został uznany świętym). Kiedy imieniny obchodzi Kazimierz? Imieniny obchodzi: 4 marca, 22 marca